Simen Johnsen Dille er tilsatt som byggingeniør og Simen Bekkevoll er tilsatt som veiingeniør.

Simen Johnsen Dille har fagbrev som tømrer, bachelor i utmarksforvaltning og teknisk fagskole som utdanningsløp.
I Målselv kommune skal byggingeniør Simen blant annet jobbe med systematisering av forvaltning og vedlikehold av formålsbygg. Dette betyr blant annet å få på plass årshjul med egenkontroller, ettersyn, servicer og øvrige planlagte aktiviteter. Simen er allerede involvert i handlingsplaner knyttet til budsjettarbeidet samt prioritering av oppgaver knyttet til avvik og ad hoc hendelser som skjer på byggene. Samhandling med vaktmesterne og byggforvaltning er svært viktig i disse prosessene.
På sikt vil planarbeidet inneholde både formålsbygg og øvrig boligmasse.

Simen Bekkevoll har masterutdanning som geolog fra Universitetet i Tromsø.
Veiingeniør Simen Bekkevoll skal blant annet følge opp prosjekter knyttet til oppgraderinger, vedlikehold og investeringer på vei. Simen vil også være involvert i oppfølging av nærområder som f.eks. elveparken og skoleområder, oppfølging av avtaler vedrørende klipping av gress, vedlikeholdskontrakter, brøyting, veilys mm. Videre vil utlysning av nye kontrakter på vedlikehold være en del av oppgaveporteføljen. Det kommer mange henvendelser inn til veiingeniøren og samhandling med andre avdelinger i kommunen er vesentlig, for å få til gode løsninger.
Simen er en god del ute på befaringer, for å følge opp ulike oppdrag som er gjort på veiene.

Begge ingeniørene/traineene opplever å ha kommet til en arbeidsplass hvor det er mye kompetanse tilgjengelig. De opplever å ha et godt kompetansenettverk rundt seg i hverdagen og får god bistand og hjelp fra kollegaer i forhold til blant annet saker og saksgang.

De to nye ingeniørene forteller at de har deltatt på èn samling sammen med de andre traineene i traineeprogrammet. Samlingen ble gjennomført på Island, i forbindelse med at traineene ble invitert med på Profilgruppa sitt 30 års jubileum.

I løpet av traineeperioden på to år vil våre traineer være med på både faglige og sosiale samlinger i nettverket, de vil få en mentor som skal følge de igjennom traineeperioden, med jevnlige møter og samlingspunkter.

På spørsmål om hvordan det har vært å komme til Målselv kommune er både Simen JD og Simen B enige om at de har blitt tatt godt imot i nye jobber i Målselv, de blir dratt med i både faglige og sosiale sammenhenger og de har et godt faglig nettverk rundt seg i hverdagene.

Begge forteller at de er interessert i jakt, fiske og friluftsliv og at Målselv gir mange fine muligheter til slike fritidsaktiviteter.

De forteller videre at det å jobbe i en kommune på størrelse med Målselv virker veldig bra, fordi man får jobbe med mange forskjellige områder, til forskjell fra større kommuner hvor man kan oppleve å jobbe med mye smalere fagområder.

Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass to ingeniører som også skal delta i Trainee programmet fremover og ønsker begge lykke til med spennende oppgaver og oppdrag fremover.


Fakta om Trainee Senja:

Trainee Senja (eid av næringsklyngen Profilgruppa) er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Midt-Troms regionens næringsliv. Hensikten med programmet er å tiltrekke seg unge arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at blir værende i regionen gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart hver høst.

Traineeprogrammet skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter innenfor et bredt spekter av bransjer og stillinger, og tar til en hver tid utgangspunkt i bedriftenes behov. Traineene inkluderes i Profilgruppas nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i regionen.

Traineene får tilgang til et nettverk av andre traineer ansatt hos andre bedrifter og virksomheter, i samme kull og fra tidligere kull. Traineene kan innad i gruppen planlegge og organisere bedriftsbesøk og andre sosiale samlinger, i tillegg til det faglige opplegget som de får delta på. Det er også muligheter for videreutdanning ved siden av jobb, gjennom samlingsbaserte årsstudier ved Studiesenteret Midt-Troms.

Trainee Senja er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole og universitet, innenfor fagområder som er relevante for bedriftene. Dette kan variere fra år til år. Sivilingeniører og ingeniører med fordypning i matte og fysikk, materialteknologi, produktutvikling, energi, klima og miljø, prosess- og gassteknologi, industriteknikk, byggeteknikk og vann og avløp – samt traineer med bakgrunn fra økonomi og administrasjon, fiskerifag, shipping management, HR og statsvitenskap er alle representert i programmet.


Fakta om Profilgruppa:

Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i snart 30 år og har i dag omkring 50 medlemsbedrifter.

Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og primærnæring, herunder sjømat, bygg og anlegg, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også handel, bank, revisjon og forsikring, transport og reiseliv samt kompetanse og utviklingsaktører som studiesenter, kunnskapspark og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra blant annet videregående skole, kommuner og regionråd.