Ungdomsskoleelevene ser forestillingen om dagen, mens foresatte og politikere i Målselv kommune er invitert til forestilling på Bardufoss ungdomsskole mandag 17.februar kl 1900, i landskap A.

Forestillingen er laget av Tor Arne Johnsen som også står for fremføringen. Han presenterer den selv på følgende måte:

På barneskolen var Tor Arne Johnsen et mobbeoffer.
Som voksen komiker bruker han erfaringene fra den gang
til å arbeide mot mobbing, og han bruker humor som våpen.

De fleste mobberne gjør akkurat de samme tingene:
De gjør narr, de sperrer veien, de ødelegger tingene dine,
de sender tekstmeldinger og de bruker vold.
Det kan nesten virke som om mobberne har gått på kurs.

Det er dette kurset Tor Arne Johnsen inviterer deg med på!
Som den temmelig gale 4. amanuensis dr. Gunnar Pensum
tar han for seg alle mobbeteknikkene og viser hva de bygger på,
Hvordan de virker og hvordan de utføres og hva som kan gå galt,
sånn at mobberne mislykkes!

Hvis du forstår hvordan mobbing fungerer,
står du bedre rustet til å takle det hvis du blir mobbet,
og du vet mer om hva du kan gjøre for å stoppe mobbere.