Kommunestyret behandlet planen i sak 126/2015 og fattet følgende vedtak:

"Trafikksikkerhetsplan 2016-2025, del 1 og 2 vedtas".

 

Trafikksikkerhetsplanen 2016 – 2025 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Målselv kommune.

 

Planen består av del 1, som inneholder generelle verdier og holdningsskapende tiltak (dette dokumentet) og del 2 som er en Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak. Del 1 rulleres hvert 4. år mens del 2 rulleres årlig samtidig med kommunens økonomiplan.

 

Plandokumentene ligger under fanen aktuelle dokumenter i margen til høyre.