Søknaden sendes innen fristen til:

Målselv kommune
Enhetsleder for familieenheten
Kommunehuset
9321 Moen

Søknadsskjema og kriterier for brukergodkjenning finner du her:
Har du spørsmål om tjenesten kan du kontakte oss på tlf.: 77 83 77 00