TT-kort er en forkortelse for Transporttjenesten for funksjonshemmede og tildeles to ganger pr. år, 1. januar og 1. juli avhengig av hvilken tid på året man søker.    

Dette er en tjeneste beregnet på personer med funksjonsnedsettelse og på forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. ​Et TT-kort dekker et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil. Det betales egenandel for hver tur.

Til deg som ønsker å bli bruker: Ta kontakt med Familieenheten v/Janne M. Eriksen tlf. 934 68 712 for å få tilsendt søknadsskjema. Skjema fås også på servicekontoret på kommunehuset  tlf. 77 83 77 00
Fristen for å søke er 1. mai.

 

Til deg som allerede er bruker av TT-kort og trenger fornyelse, vil nytt søknadsskjema blir sendt deg pr. post i slutten av mars.
Frist for å søke om fornyelse er satt til 1. mai.   

Søknaden sendes Enhetsleder for familieenheten, 9321 Moen.

Her finner du søknadsskjema og kriterier  for brukergodkjenning.