De to søknadsperiodene vi har hatt til nå, 01.05. og 01.10. opphører med umiddelbar virkning. Det er nå vedtatt at det innføres en flytende søknadsperiode som betyr at brukere kan søke om TT-kort gjennom hele året, med en behandlingstid på 4 uker.

 
Nye søkere finner søknadsskjema på http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1508/tt-soeknadsskjema.pdf eller ta kontakt med Målselv helsesenter/Målselv kommune.


Mer informasjon finner du på http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/samferdsel/tilrettelagt-transport/

 

Har du spørsmål om ordningen ta kontakt med:
Ingvild Grimstad
Målselv kommune
Saksbehandler i familieenheten
Mob: 93 46 88 53

e-post: ingvild.grimstad@malselv.kommune.no