Funksjonshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektiv transport, kan søke om TT-kort. Denne søknadsrunden gjelder nye brukere, og de som har godkjenning som utløper 31. desember 2014. Eventuell godkjenning vil være gyldig fra 1. januar 2015 til 31. desember 2016.

Har du spørsmål om når du må søke?
Ta kontakt med Målselv kommune.

Søknaden med legeerklæring sendes innen fristen til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Søknadsskjema og kriterier for brukergodkjenning fås ved henvendelse til servicekontoret, eller du finner  det her

Søknadsfrist: 1. oktober 2014