Er det lenge siden du var ute på tur?

Er det lenge siden du var på et sted du aldri har vært?

Er det lenge siden du badet i et fjellvatn en varm sommerdag?

Er det lenge siden du satt rundt bålet og drømte deg bort?

Ta tiden tilbake, og unn deg en tur - eller flere sammen med andre.
 

Midt-Troms Friluftsråd har utarbeidet en turkalender med 150 flotte turer i Midt-Troms.

Her kan du laste ned turkalenderen for 2015.

Og du er velkommen til å være med !