Vi ønsker også å få flere venner på sosiale medier, så gå gjerne inn på https://www.facebook.com/#!/FosterhjemNordNorgeå trykk lik, gi en kommentar eller del.

En god oppvekst varer livet ut og i generasjoner. Fosterforeldre gjør virkelig en forskjell.

Fakta:

  • Det er pr 1.1.2013 registrert 1 188 000 barn mellom 0-18 år bosatt i Norge
  • Barn utgjør 24 prosent av befolkningen
  • 53 200 mottok i 2012 et tiltak av barnevernet
  • 4,5 prosent av barn mellom 0-18 år får hjelp av barnevernet og ca. 1 prosent bor i et fosterhjem
  • 1227 barn bor i et fosterhjem i Nord-Norge.
  • 7 av 10 barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem
  • Det er i dag 57 barn og unge som venter på et fosterhjem i Nord-Norge
  • Forskning viser at fosterbarns problemer avtar etter plassering i fosterhjem (NOVA)
  • Barn som har bodd i fosterhjem klarer seg bedre på skolen og en høyere andel oppnår en positiv voksenkarriere enn øvrige barnevernsbarn (Barnevern i Norge)
  • 90 % av fosterforeldre i Nord-Norge sier at gleden ved å se positive endringer ved barnet er avgjørende for å bli fosterhjem.

Bidra til å sette fosterhjem på dagsorden.

 

Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.bufetat.no/Bilder/Grafikk/Logoer/bufetat-logo.png

Region nord

Direktenummer: 46615503

Sentralbord: 46615500

web e-post facebook