Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. nov. 2021 kl. 13:29

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Ukesinformasjon korona

17.11.21 - Informasjon om korona

Det er fortsatt få tilfeller i kommunen av korona sammenlignet med omkringliggende kommuner. I løpet av uke 45 ble det meldt inn 4 nye tilfeller, mens det hittil i inneværende uke ikke har vært noen tilfeller. I og med at det er stigende smitte både regionalt og nasjonalt, følger kommunen situasjonen svært nøye. Det er særdeles viktig at innbyggere som har symptomer eller har vært nærkontakter til smittet tar kontakt med helsetjenesten for å få tatt en test.

Ukesrapport korona - uke 38

I løpet av uke 38 viste det seg at tiltak som var iverksatt ved Bardufoss videregående skole har hatt god effekt. Det er pr i dag kun 2 personer i isolasjon i kommunen, hvorav den ene personen kan knyttes til smitteutbruddet ved Bardufoss videregående skole.

Ukesrapport korona - uke 37

Uke 37 har vært preget av smitteutbruddet ved Bardufoss videregående skole. Det er 35 stk. som har testet positiv for korona siden utbruddet startet i uke 36. Av disse er det 31 elever og de øvrige er nærkontakter. For skoleklasser som er berørt av smitteutbruddet, er det iverksatt testregime med hurtigtester i henhold til nasjonale regler.

17.09.21 - Oppdatering vedr. smitteutbrudd ved Bardufoss videregående skole

I løpet av uka har det kommet noen nye tilfeller slik at det totalt er 34 smittede siden utbruddet startet i uke 36. Av disse er 31 elever ved Bardufoss VGS, de øvrige er nærkontakter av disse.

Tilfellene i denne uka har alle vært innen et fåtalls klasser, slik at det er ingen indikasjon på utbredte ukontrollert smitte på skolen. De aktuelle klassene har nå blitt testet 4 ganger, og det vil bli gjennomført ytterligere to testrunder kommende uke.

Det har ikke vært noen tilfeller i kommunens øvrige barnehager eller skoler.

Kommunen opplever å ha god oversikt over situasjonen og følger denne tett videre fremover.

Ukesrapport korona - uke 36

Oppdatering fra Målselv kommune vedrørende smitteutbrudd av covid 19

På slutten av uke 36 fikk Målselv kommune et smitteutbrudd ved Bardufoss videregående skole.

Det er nå 27 elever ved skolen som har testet positiv for covid-19. Noen av disse elevene tilhører andre kommuner og blir fulgt opp av sin hjemkommune. I tillegg har to nærkontakter av elevene testet positivt. En av disse er skoleungdom i annen kommune, den andre voksen bosatt i Målselv. Smittesporingsteamet i Målselv kommune smittesporer fortløpende og får kartlagt nærkontakter.

Ukesrapport korona - uke 35

På slutten av uke 35 har det kommet 1 ny positive koronaprøve i Maukstadmoen leir, Målselv kommune. Det er i dag 1 person i isolasjon og nærkontakter er kartlagt.

Ukesrapport korona - uke 34

I løpet av uke 34 har det ikke kommet noen nye positive koronaprøver i Målselv kommune. Det er i dag 0 personer i isolasjon og 0 personer i nærkontaktkarantene.

Det er fortsatt mulig å få time for koronavaksine. Time til koronavaksine kan bookes på Helsenorge eller ved å kontakte legetjenesten. Målselv kommune ønsker at flest mulig vaksinerer seg.

Det er 4765 personer som har fått dose 1, som tilsvarer 88,3 % andel innbyggere over 18 år. Det er 3379 personer som har fått dose 2 (fullvaksinert), som tilsvarer 62,9 % andel innbyggere over 18 år.

Målselv kommune vil minne om at personer med symptomer bør være hjemme og teste seg uavhengig av smittestatus og vaksinasjonsstatus i kommunen.

24.08.21 - Ukesrapport korona - uke 33

I løpet av uke 33 har Målselv kommune fått 1 ny positiv koronaprøve,  og det er kun denne personen som gjennomfører isolasjon i kommunen pr i dag. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er gjennomført.

16.08.21 - Ukesrapport korona

Målselv kommune har mandag 16. august til sammen 5 personer i isolasjon på grunn av positiv koronaprøve. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er gjennomført.

1