Det er 4847 personer som har fått dose 1, som tilsvarer 89,5 % andel innbyggere over 18 år. Det er 4233 personer som har fått dose 2 (fullvaksinert), som tilsvarer 78,7% andel innbyggere over 18 år.

Aldersgruppen 16-17 år vil få tilbud om koronavaksine fredag 17.september. Gjennomføringen av vaksinering til denne aldersgruppen skjer i samarbeid med Bardufoss videregående skole og vaksineringen finner sted i skolens lokaler på Rustahøgda. Innbyggere i Målselv som er født i 2004 og 2005 som ikke er elever ved Bardufoss videregående skole er velkommen til å få koronavaksine denne dagen.

Målselv kommune vil tilby koronavaksine til aldersgruppen 12-15 år før høstferien. Vaksineringen vil bli gjennomført på skolene. Nærmere informasjon vil komme.

Det er fortsatt mulig å få time for koronavaksine. Om du ikke finner ledig time for koronavaksine på Helsenorge, kan du ta kontakte med legetjenesten. Målselv kommune ønsker at flest mulig vaksinerer seg.

Målselv kommune vil minne om at personer med symptomer bør være hjemme og teste seg uavhengig av smittestatus og vaksinasjonsstatus i kommunen.