Siste års prisvinnere, Sondre Sætaberget og Isabell Fjelde Ivanov.

 

Ungdommens inspirasjonspris

Målselv kommune ved barne- og ungdomsrådet kan hvert år dele ut 2 priser.

Kulturprisen består av et prisbevis og en pengegave pålydende kr.2 500,- samt kr 2 500,- som prisvinner deler ut til et lokalt ideelt formål.

Formålet med prisen er å løfte frem ungdommens innsats og initiativ, og skal tjene som inspirasjon og motivasjon, for videre innsats og arbeid som omfattes innen kultur-, idrett- og organisasjonslivet.

Styret i barne- og ungdomsrådet avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.

Avgjørelse baseres på årets innkomne og /eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om prisen. Det sendes ut informasjon til alle elevråd ved kunngjøring av frist for innsending.

Inspirasjonsprisen kan gis til enkeltpersoner som har vist eksemplarisk innsats innen kultur, idrett, eller organisasjonsliv, og som i særlig grad har utmerket seg, enten som utøvende eller som leder eller trener. Prisen kan bare utdeles en gang til hver person. Øvre aldersgrense er 20 år. Nedre aldersgrense er i utgangspunktet 14 år, men nedre aldersgrense kan revurderes satt lavere.

 Elevrådene utfordres særlig til å komme med forslag. Publikum kan også komme med forslag. Representanter i barne -og ungdomsrådet kan selv foreslå kandidater til prisen.