Vi har den siste måneden registrert mange med mage-tarminfeksjon forårsaket av bakterien Yersinia enterocolitica.

Flere er blitt syke med diaré, feber og magesmerter. Hittil har alle syke i vårt område hatt tilknytning til militærleirene på Skjold og Bardufoss. Pr 16.mai er bakterien påvist hos 35 personer her. Men det har også vært små... utbrudd over hele landet med samme serotype yersinia

Yersiniabakterien smitter i hovedsak gjennom mat og drikke, men kan i sjeldne tilfeller også smitte fra person til person. Smittekilden er oftest svinekjøttprodukter, men vi har også sett smitte via salater. Slik dette utbruddet er, mistenker vi at bakterien har vært spredt via matvarer til storkjøkken.

De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1-3 ukers varighet. Noen kan bli svært dårlig. Inkubasjonstiden varierer fra 3-7 dager. Vi ønsker at personer med slike symptomer tar kontakt med legekontorene, bl.a. for å få tatt avføringsprøver.
Helsepersonell og personell som håndterer mat, skal ikke tilbake i arbeid før de er smittefrie

Forebyggende tiltak for å unngå smitte med Yersiniabakterien er:

1.gjennomsteke eller gjennomkoke svinekjøtt og farsemat laget av svin
2.unngå å smake på rått kjøtt, kjøttdeig eller farse
3.vask grønnsaker
4.unngå ikke-desinfisert drikkevann
5.vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
6.vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, særlig svinekjøtt

Oddmund H. Eriksen
Kommuneoverlege