Det gjøres kjent at noen søknadsfrister nærmer seg:

  • < > - søknadsfrist 15.april 2020 for søkere med generell studiekompetanse.

    Nettbaserte studier fra UIT. Søknadsfrist 01.Juni 2020.

    • Bedriftsøkonomi, årsstudium med ulike enkeltemner

    • Ledelse, årsstudium/enkeltemner

    • Examen Philosophicum

  • Masteremne – Videreutdanning for lærer – Høsten 2021. UiT kunne ikke levere lærerstudiet som nå gjennomføres ved SSMT, Universitetet Sørøst Norge (USN) har derfor også sagt seg villig til  tilrettelegge emner i masterstudie for lærere som ikke har mastergrad. Tilbudet vil tilrettelegges på Studiesenteret fom høsten 2021. Søknad via USN sitt lokale opptak og det er særskilte opptakskrav for ferdig utdannede lærere – men ikke noe firerkrav i matte. Se mer på www.ssmt.no

Ved mange studenter fra Målselv/Bardu så legges UV til Arena Bardufoss.

Noe undervisning kan følges gratis på to-veis lyd/bilde på Arena Bardufoss i Næringshagen/Rustahøgda, her er også gratis grupperom for studenter tilgjengelig 24/7. Studierommene har to-veis lyd/bilde.

https://ssmt.no/