De fleste boligene er forbeholdt personer som har problemer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet.  Men vi har også noen boliger for ansatte i kommunen, og leier ellers ut til andre for kortere eller lengre tidsrom dersom vi har ledige leiligheter.  Da Målselv kommune kun har et begrenset antall boliger til leie, er det av betydning at du har prøvd å skaffe deg bolig på det private markedet før du søker her.

For å kunne søke om å få leie kommunal bolig, benytt søknadsskjema

Hva gjør boligkomiteen

Boligkomiteen behandler alle innkommende søknader om å leie bolig hos Målselv Kommune.  Under behandlingen vurderes det om kriteriene for å leie bolig er oppfylt samt hvilken bolig som passer for den enkelte søker. Det er ikke mulig å søke på en spesifikk bolig. Botid fastsettes i vedtaket. Vedtaket som fattes kan påklages jfr forvaltningsloven.

Boligkomiteen består av:

  • PRO
  • Byggforvaltning
  • Leder Psykiatritjenesten
  • NAV Målselv
  • Sekretær

Husleiekontrakt:

husleiekontrakt.jpgDet inngås kontrakt mellom utleier og leietaker. Det gjør oppmerksom på at det kreves 1 mnd. forskuddsleie ved leie av kommunal bolig. Husleiekontraktene er tilpasset Målselv Kommune sitt bruk. I kontraktene vedrørende ”tjenestebolig” medtas det at husleie trekkes over lønn. For andre er det ønskelig at husleie trekkes over lønn/trygd.

 

Du vil få skriftlig svar på søknaden din.  Hvis du får en bolig før du har fått svar på din søknad, ber vi deg snarlig ta kontakt med boligkomiteen ved sekretær for å gi beskjed om dette.