Målselv kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med en eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Målselv kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som er omfattet av avtalen. Boligutbygger inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlån, se www.husbanken.no. Boligene skal ha en kvalitet/standard som fremgår av Husbankens bestemmelser/krav.

Målselv kommune ønsker å tilby boliger beliggende i områdene Heggelia, Andselv, Andslimoen og Olsborg. Boliger med tilvisningsavtaler skal maksimalt utgjøre 40% av boligprosjektets totale antall leiligheter.

I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet og plan for forvaltning og bomiljø. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.

Det er behov for flere typer boenheter, alt fra et til tre/fire soverom.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Målselv kommune, Byggforvaltning, Kommunehuset, 9321 MOEN innen 1. Juli 2016, kl1400. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Byggforvaltning v/enhetsleder, tlf. 40 46 91 37 / e-post: knut.h.bendiksen@malselv.kommune.no, Steinar.jensen@malselv.kommune.no, tlf. 95 27 38 95.

Informasjon om tomter fås ved henvendelse til e-post; Kjell.Anfeltmo@malselv.kommune.no.