For mer informasjon se Sametingets nettside:
 
Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.
 
Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
+47 78 48 42 73
 
Kjartan Gran
Seniorrådgiver
+47 78 48 42 84
 
Mia De Coninck
Seniorrådgiver
+47 78 47 40 39
 
Elin Rose Myrvoll
Fagleder
+47 78 47 40 20