Formålet med arbeidet er å åpne for utvidelse av løypenettet i øvre deler av kommunen samt tilpasse åpningstidene til nabokummunene Senja og Storfjord. 

Partsbrevet finner du her

Kart over løypene i A0 finner du her

Forslag til revidert forskrift finner du her

Konsekvensutredningen finner du her

Rutinebeskrivelse for drift av rekrasjonsløyper finner du her

Rutinebeskrivelse for åpning og stenging av rekreasjonsløyper finner du her

Adresselista finner du her

Digitalt kart finnes på Målselv kommunes kartportal https://kommunekart.com/. Zoom inn til Øvre Målselv , velg kartlag -plankart Snoscooter_Horing og Snoscooter_Vedtatt

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger blant annet på tilbakemeldinger til oppstartsvarselet. Kommunen fikk høringssvar fra følgende:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Sametinget

Kystverket

Direktoratet for Mineralforvaltning

Arva

Målselv ungdomsråd

Midt-Troms Friluftsråd

Facebook-gruppen Motorferdsel- og nyttekjøring

Naturvernforbundet i Troms

Troms Turlag

UL Håpet

Statskog

Alapnes

Prestbakmo

Konsekvensutredningen fra 2019 finner du her

 

Høringsfristen settes til 14.11.2022. Skriftlig svar sendes til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen eller på e-post til postmottak@malselv.kommune.no. Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på e-post may.fredheim@malselv.kommune.no eller på tlf. 467 41 922.