Hogst av vindfall er svært farlig arbeid, ta kontakt. I forbindelse med oppryddingen vil Målselv kommune arrangere skogdag med tema vindfallhogst i uke 49, annonse kommer.