START FRA KARLSTAD SKOLE – påmelding ved frammøte.
- Trimklassen kl. 09.00-11.00
- Konkurranseklassene: Fellesstart kl. 11.00.

Trimløperne kan eventuelt foreta påmelding og start på SKIHYTTA kl. 10.00-12.00 


Klasseinndeling for konkurranseklassene (Alder i konkurranseåret.)
Jenter/gutter 13-14 år
” 15-16 år
Kvinner/Menn 17-19 år Kvinner/Menn 40-49 år
” ” 20-29 år ” ” 50-59 år
” ” 30-39 år ” ” 60 år og eldre


Trimklasse: Kvinner / menn / jenter og gutter i alle aldre. 
NB! Målpassering må skje innen kl. 16.00.

Startkontingent: 
Kr. 100,- for trimklassen, uansett alder.
Kr. 200,- for konkurranseklasser.

Ved Skihytta og mål er det salg av kaffe, saft, vafler o.l Ved Skihytta og ved mål får løperne varm saft.

Premiering:
Konkurranseklassene: 1/3 premiering, utdeling ca. kl. 14.00. 
Ekstrapremie: 1.000 kr til både beste dameløper og beste herreløper.

Trimklassen: Loddtrekking om et antall premier. 
Ekstrapremie: Loddtrekking av et gavekort på 1.000 kr blant alle i trimklassen. 
Premie til alle som er 12 år eller yngre.
Vakkerhumpmerket med årstall blir ettersendt til alle som deltar. Merket har hull oppe og nede for å kunne hektes sammen med tidligere merker til ei lenke.

Løperne er ikke forsikra av arrangøren.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er organisert transport fra mål og tilbake til start. 
Informasjon vil også finnes på Facebook: «Vakkerhumprennet»

Vakkerhumputvalget Karlstad // Sørreisa
Informasjon Karlstad 416 30126 // 
Informasjon Sørreisa 932 03 654