START FRA KARLSTAD SKOLE – påmelding ved frammøte.

Trimklassen kl. 09.00-11.00

Konkurranseklassene: NB! Ekstrapremie: kr. 1000,- til første konkurranseløper i mål!

  • Fellesstart jenter/damer kl 11.00
  • Fellesstart gutter/herrer kl 11.10

Trimløperne kan eventuelt foreta påmelding og start på SKIHYTTA kl. 10.00-12.00

Klasseinndeling for konkurranseklassene (Alder i konkurranseåret.)
Jenter/gutter:

  • 13-14 år
  • 15-16 år

Kvinner/Menn:

  • 17-19 år
  • 20-29 år
  • 30-39 år
  • 40-49 år               
  • 50-59 år   
  • 60 år og eldre

Trimklasse: Kvinner / menn / jenter og gutter i alle aldre.
NB! Målpassering må skje innen kl. 16.00.

Startkontingent: Kr. 100,- for trimklassen, uansett alder.
                             Kr. 200,- for konkurranseklasser.

Ved Skihytta og mål er det salg av kaffe, saft, vafler o.l . Ved Skihytta og ved mål får løperne varm saft.

Premiering
Konkurranseklassene:    1/3 premiering, utdeling ca. kl. 14.00.
Trimklassen:                    Loddtrekking om et antall premier.
                                          Premie til alle som er 12 år eller yngre. Vakkerhumpmerket med årstall blir ettersendt til alle som deltar. Merket har hull oppe og nede for å kunne hektes sammen med tidligere merker til ei lenke.

Løperne er ikke forsikra av arrangøren.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er organisert transport fra mål og tilbake til start.

Vakkerhumputvalget Karlstad // Sørreisa
Informasjon Karlstad 416 30 126 // Informasjon Sørreisa 932 03 654