Hvis du ikke har mottatt valgkort og ønsker det kan du kontakte kommunen på tlf. 77 83 77 00,.

Valgkortet sendes kun ut for å informere velgerne om valget og hvor du kan stemme,  vi informerer også gjennom flere andre kanaler blant annet gjennom kunngjøring i aviser og informasjon på internett.

Grunnen til at vi får valgkort i retur kan være flere. En grunn er ufullstendige adresser. Andre grunner kan være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt.