Endelig opptelling - resultat
ALTERNATIV Antall stemmer I prosent
Målselv som egen kommune 1168 72,9
Målselv og Bardu kommune 356 22,2
Blanke 78 4,9
Sum fordelte stemmer 1602 100

Resultat forhåndsstemming
ALTERNATIV Antall stemmer I prosent
Målselv som egen kommune 329 78,33
Målselv og Bardu kommuner 79 18,81
Blanke 12 2,86
Sum fordelte stemmer 420 100,00

Resultat Valgtingstemmer
ALTERNATIV Antall stemmer I prosent
Målselv som egen kommune 839 71
Målselv og Bardu kommuner 277 23,4
Blanke 66 5,6
Sum fordelte stemmer 1182 100

2 stemmer forkastet da det ikke fremgikk hvilke valg de stemte på.

Valgdeltakelse i de ulike kretsene

ALTERNATIV Angtall stemmeberettige Manntallskryss
Ukjent krets 46 0
Karlstad krets 589 174
Moen krets 1571 465
Fagerlidal krets 2164 483
Bakkehaug krets 502 201
Bjørkeng krets 690 281
Totalt anntall stemmeberettige 5562 1604