Det skal være arbeid på ledningsnettet i og rundt Holt sentrum, onsdag 02.oktober 2013 fra klokken 1000 til klokken 1200. Vannet vil derfor bli stengt i denne perioden på strekningen Holt Auto t.o.m Montessorriskolen m.fl.

Tapp opp forbruksvann etter behov.

For ytteligere opplysniger kontakt Øverbygd vannverk telefon: 46 50 21 39