Vannlekkasjen på kommunens hovedledning har gjort at øvre deler av Andslimoen er fri for vann, og at vanntrykket kan være dårligere flere steder. 

 

Husstander som ikke har vann, kan hente vann på Andslimoen renseanlegg, gateadresse Storegga 10. Har du behov for assistanse i forbindelse med vannmangelen, kontakt vår vakttelefon 92861911.

 

På grunn av gravearbeider er Einervegen stengt ca. 200 meter inn fra Olarommet. Det er ikke mulig å passere med bil, men fotgjengere vil kunne passere ved å vise aktsomhet. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

 

I løpet av onsdagen ble det klart at gravearbeidene tar lenger tid enn først forutsatt, fordi det må graves et lengre strekk enn en først håpet, og arbeidet strekker seg nå helt til fredag. Merk at det kan ta noe tid (anslagsvis et par timer) fra reparasjon er utført til samtlige husstander får vannet tilbake, i og med at høydebassenget må fylles.

Vi forstår vanskene som vannmangelen skaper for de som står uten vann, og arbeider derfor så raskt som overhodet mulig.