Utarbeidet 10.12.2013 kl.11.30. Varselet gjelder fra 11.12.2013.

Det er ventet mildt vær med varmegrader også i høyfjellet onsdag. Det ventes også store nedbørmengder i form av regn tirsdag, onsdag og torsdag. Hovedtyngden av nedbøren vil komme i Nordland. Regn og snøsmelting vil føre til vannføringsøkning, som i mindre vassdrag kan overstige et nivå tilsvarende 5-årsflom, i løpet av onsdag. Temperaturen ventes å synke igjen fra onsdag kveld, men vil fortsatt ligge over null og medføre snøsmelting over store områder. Lokale oversvømmelser kan oppstå, og det er viktig at vannveier som kulverter og sluk holdes åpne for å unngå skader. NB! Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varslet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på www.varsom.no/flom.

www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om

  • varslingsnivåene
  • bruk av varselet
  • hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Mer informasjon om varslingsnivåene finner du her: http://www.varsom.no/Flom/Varslings-Aktsomhetsniva/