Utbyggingsavtalen omfatter bl.a trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Merknader til forhandlinger om utbyggingsavtalen sendes til:

Målselv kommune, 9321 Moen

eller post@malselv.kommune.no innen 26.06.14.