Kommunestyret i Målselv vedtok i møte 03.12.2015 (sak 135/2015) å gjennomføre ny taksering av alle eiendommer i Målselv kommune – jfr Eiendomsskattelovens §8 A-3 (2).

Det varsles om at det fra uke 15 vil bli gjennomført befaring på fritidseiendommer som ligger til fjells. Befaringene er med på å danne grunnlaget for takseringen av eiendommene og vil bli gjennomført av Målselv kommune.

Befaringen/takseringen vil foregå utvendig på de aktuelle byggene/eiendommene. Det er derfor ikke nødvendig at du som eier er tilstede.

Dersom du har spørsmål til befaringene/takseringen eller ønsker å være tilstede kan du kontakte Målselv kommune på postmottak@malselv.kommune.no eller på telefon 77 83 77 00.