Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Vedrørende justering av grense elv/sjø ved utløpet av Målselva

Publisert
Kommunestyret vedtok 5. mai 2021 justering av grensen mellom elv/sjø ved utløpet av Målselva jf. lov om lakse- og innlandsfiskeloven § 31 første ledd bokstav d. Det ble imidlertid fremsatt krav om å få grensen fastsatt ved skjønn innen tre måneder etter vedtaksdato jf. lov om lakse- og innlandsfiskeloven § 31 tredje ledd andre setning. Vedtaket er derfor ikke gyldig.
Inntil skjønnssaken er avgjort er det derfor tidligere grense for elv/sjø som fortsatt er gjeldende.
Når det er kommet en endelig avgjørelse i saken vil kommunen kunngjøre ny grense.