Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf FL kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Plandokumentene er lagt ut på kommunes hjemmeside og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset samt Vårheim Jern og Motor.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.