Kunngjøring av vedtak

Kartverket gjorde 4.1.2016 vedtak etter lov om stadnamn om skrivemåten til noen stedsnavn i Målselv kommune. Adresseringsarbeidet som pågår, gjorde det nødvendig å reise navnesak for å avklare skrivemåten til noen navn i funksjon som adressenavn. Vedtaka kan ses på kommunehuset, Moen eller på kommunens nettside www.malselv.kommune.no

eller på Kartverkets nettside http://kartverket.no/Om-Kartverket/Kartverket-Tromso/Fagomrader-Troms/Stedsnavn-Troms/Navnevedtak-Troms/

Vedtak kan påklages etter § 10 i lov om stadnamn. Offentlig organ og lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavnet har klagerett, jf. § 5 i loven. Klagen skal begrunnes. Klagefrist: 25. februar 2016. En ev. klage sendes til Kartverket, post@kartverket.no.