På bildet er Britt Andreassen, leder i kulturpriskomitéen og Aud Brustad

Målselv setter pris på:

Frivilligheten kl. 16.00

         Åpning v/ordfører Nils Foshaug

         Foredrag v/ Kjell Ove Hveding

Pause m/fingermat kl. 17.00

Årets prismottakere av kommunale priser kl. 18.00

Kulturkveld med lokale aktører og utdeling av:

  • Kulturpris til Aud Marie Brustad
  • Ildsjelpris til Hans Tore Asphaug
  • Ungdommens kulturpris til Karianne Asphaug
  • Ungdommens inspirasjonspris til Oskar Presthaug Rasmussen

Gratis inngang!

Alle er hjertelig velkommen!

Alle som bidrar i lokalsamfunnet på frivillig basis er spesielt velkommen!

Arr.: Enheten for kultur og idrett i samarbeid med Kulturpriskomitéen.