Forskningsdagene i år handler om energi og vi åpner årets Forskningsdager i Midt-Troms med å sette fokus på fremtidens energi. Vi får besøk av Anouk-Letizia Firle fra det nasjonale Katapultsenteret Sustainable Energy og Stella Polaris ved utviklingsdirektør Jaran Rauø. Disse to vil lede deg gjennom en time med fremtidens energi løsninger. Vi serverer kaffe og svele!

Meld deg på til elin.byberg@midt-tromsnh.no eller ta kontakt på tlf 97785414

RADIKALE UTFORDRINGER KREVER FORSKNING OG RADIKALE LØSNINGER.
Behovet for mer bærekraftig energi og en betydelig reduksjon i klimagassutslippene krever nye og radikale løsninger. I forskningsprosjektet SPIRIT er Stella Polaris i Kårvikhamn demonstrasjonsanlegg for høytemperatur varmepumper som utnytter spillvarme fra fryseanlegget (22 0C) til produksjon av damp (160 0C). Ved å bruke 1 W strøm så får vi 2,5 W tilbake. På havet, og som Norges største kjøper av reker, initierer Stella Polaris prosjekt for energiløsning for havgående trålere hvor målet er å realisere båter med mikroreaktor og nullutslipp

VI LØFTER FRAM NYE OG BÆREKRAFTIGE ENERGILØSNINGER
Katapult-senteret Sustainable Energy hjelper din bedrift med å utvikle og teste bærekraftige produkter og systemer for energiproduksjon, -lagring, -distribusjon og -styring.
Vi har utstyr, fasiliteter og kompetanse til å teste nye maritime drivstoffsystemer, hydrogenapplikasjoner, CCS-teknologi eller teknologi for flytende havvind - enten du ønsker å utvikle små enkeltkomponenter eller større systemløsninger.
Sustainable Energy hjelper deg også med å søke om støtte til innovasjonsarbeidet ditt fra offentlige finansieringsprogrammer.

 

Med vennlig hilsen

Elin Byberg
Prosjektleder

Tlf: 97785414
http://www.midt-tromsnh.no

Nætingshaten Midt-Troms AS