Elever fra Bardufoss ungdomsskole, Olsborg skole, Karlstad skole, Sameskolen og Fagerlidal skole var invitert til å delta på markeringen.

I forbindelse med markering var det stand av Redd barna, MOT og Familieenheten.

En av oppgavene ved standen til MOT var å skrive ned «Hva er bra med å bo i Målselv?».  Flere av disse notatene er nå blitt til et flott bilde.

Ungdommene skrev blant annet:

  • «Hyggelige folk og ryddig natur»
  • «Mange muligheter»
  • «Det er trygt»

Bilde med hva ungdom synes er bra med å bo i Målselv ble overrakt ordfører Helene Rognli i kommunestyret 6.november.

Bildet henger nå i formannskapssalen. Vi oppfordrer alle som er innom til å se nærmere på dette.