En av kveldene er lagt opp til ren service/ vertskapskursing m/ Kjell-Ove Hveding.  De andre handler om å bygge kunnskap og stolthet over vår flotte region. Av spennende bidragsytere kan nevnes Per-Tore Fredriksen, Henry Høgmo, Tove Amundsen Fuglem og Universitetet v/ Arild Røkenes. I tillegg til destinasjonsselskapene på ulike tema .

 

Kurset er myntet på alle som møter turister og som har en direkte eller indirekte vertskapsrolle, enten det er kommunens servicetorg, reiselivsbedriftene selv eller handels/ servicenæringene.  Det er når hele lokalsamfunnet opptrer som godt vertskap at turistene virkelig kommer tilbake, for flere gode møter med lokalsamfunnene og nye naturopplevelser!

Søknadsfrist er 7. oktober.

Link til artikkel med påmeldingsskjema:   http://www.senjanh.no/lokalvertkurs.5197895-156925.html