Veteraner inviteres til arrangementer i regi av Sørreisa, Bardu og Målselv kommune i samarbeid med Forsvaret.

Regjeringen skriver i sin invitasjon at alle som har tjenestegjort med flagget på skuldra, i Norge og i internasjonale operasjoner, har gjort en innsats for vårt land og er våre veteraner!

Dersom man ønsker å delta på lunsj i messa på Setermoen må man melde fra til Bardu kommune (se invitasjon). De øvrige arrangementer er åpne for alt publikum.

Historisk foredrag

Spesielt interessant er foredraget om Tysklandsbrigadene, herunder overgangen til og etableringen av Brigaden i Nord-Norge, fra internasjonal operasjon til forsvar av eget land!

Program for 8. mai finnes under aktuelle dokumenter til høyre