ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i byggesaker og her kan du sende byggesøknader elektronisk til oss.  Søker ledes her gjennom byggesøknaden og du får hjelp underveis i utfyllingen.

Vi har desverre enda ikke fått koblet ByggSøk opp mot kartinnsynstjeneste, men det jobber vi videre med.

ByggSøk er GRATIS å bruke for alle.