De fleste kommuner trenger flere lærere som tar videreutdanning. Studiesenteret og Arena Bardufoss tilbyr studier, og studiested med gratis lokaliteter der men kan følge undervisning via VTC og holde mindre lokale gruppesamlinger.

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/larere-onsker-seg-videreutdanning/

Slike tilbud finnes via UiT og Studiesenteret Midt-Troms, (denne linken viser også veien til andre utdanninger/videreutdanninger):

https://www.ssmt.no/videreutdanninger-uit

Det er også mulighet for annen kortreist utdanning i ledelse, økonomi og administrasjon, se denne linken:

https://www.ssmt.no/post/kortreiste-studier-h%C3%B8st-2021