Norkring har vært en digital pioner innenfor kringkasting, radio og TV de siste tjue årene. Nå jobber vi med mulighetene digitaliseringen byr på både i medielandskapet og samfunnet for øvrig.

Vi realiserer kommunikasjonsløsninger tilpasset markedets behov og har i dag produkter og tjenester i daglig bruk i medie-Norge, innenfor blant annet havbruk, samfunnskritisk infrastruktur, kontribusjon, sport og jordbruk.

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is.
Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned fra både masten og bardunene.

Med ønske om en riktig god jul og en god og trygg vinter i 2019!

Norkring