Du kan søke om å få virke som samisk veiviser i et år. Søknadsfristen er 1. juni 2014. Det deles ut fire stipend på inntil 183 000 kroner for skoleåret 2014/2015. Veiviserstipendet gis til samiske ungdommer som forplikter seg til et år med informasjonsformidling som sitt hovedvirke. Reise og opphold dekkes av tiltaket.

Les om veivisernes arbeid på facebook “Samiske veivisere”

Dearvuođat / Med vennlig hilsen

Risten Länsman
Ofelaš ráđđeaddi, prošeaktajođiheaddji / Veiviser rådgiver, prosjektleder
Tel. +47 78 44 85 03 /mob. +47 950 52 984

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: SA SUC onlt

 

Hánnoluohkká 45,

N-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge/Norway