Hva er en verge?
Enslige mindreårige asylsøkere er i Norge uten sine foreldre.  I asylsaken får de bistand av sin advokat.  Den daglige omsorgen får de på mottaket.  I tillegg trenger de imidlertid en representant (tilsvarer det vi kaller verge), som skal se til at de blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og som kan bistå overfor offentlig myndighet.
 
Det er Fylkesmannen i Troms som rekrutterer slike representanter i fylket og som gir dem opplæring og oppfølging. 
 
Krav til verge
Det er ikke bestemte krav til utdanning, men man må være egnet til oppgaven. Du bør ha interesse for asylbarnas situasjon og evne til å snakke med barn og ungdom. Du må også ha tilstrekkelig tid og bør ha bra kjennskap til offentlig forvaltning.
 
Selv om man er registrert som representant, vil man selv kunne bestemme hvor mange ungdommer man vil være representant for. 
 
Hvordan søke?

Når Fylkesmannen mottar skjema, ber de om politiattest og foretar kredittsjekk.
 
Vil du vite mer?
Lurer du på om dette er noe for deg?
Fyll i dette skjemaet, så tar Fylkesmannen direkte kontakt med deg med mer informasjon.
 
Generell informasjon om vergemål finner du på vergemal.no.
Ønsker du kontakt med Fylkesmannens vergemålsgruppe? Les mer på deres nettsider.