Er du nysgjerrig på samisk språk, og har lyst å lære enkelt hverdagsspråk?

Kommunen undersøker interessen for et nybegynnerkurs i nord-samisk, og ber interesserte å ta kontakt.

Kurset vil være på ca.35 timer, på kveldstid og/eller i helger vinter/vår 2021.

 

For mer informasjon, kontakt prosjektleder for Høgtun kulturklynge:

Janne.langnes@malselv.kommune.no