Det blir loddtrekning på noen premier blant de som har registrert minst fire vinterturer. Vinterturene er ikke merket, men er valgt utifra at det vanligvis er scooterspor som går an å følge. Turene legges ut på telltur.no under Midt-Troms Friluftsråd og Målselv etter hvert som kodene er på plass.

https://www.telltur.no/friluftsrad/midttroms/malselv