Vi gir tilbud på følgende områder:

Grunnskoleopplæring for voksne.

Retten til grunnskoleopplæring for voksne er hjemlet i kapittel 4A i Opplæringsloven

Undervisning i ordinære fag

Utdanningen går over 2 år med henholdvis 2 og 3 avsluttende fag per år. Undervisninga foregår på dagtid, for tiden med 24 timer pr uke, oppstart primo august.

Opptak til grunnskoleopplæringa foretas på våren og søknadsfrist kunngjøres på hjemmsiden og i lokalavisene.

Spesialundervisning

Ëlever som har behov for spesialundervisning for å få utbytte av opplæringstilbudet, eller for å holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til dette, jf. Opplæringsloven § 4-A-2.

Grunnleggende ferdigheter er definert som :

  •  Digitale ferdigheter
  •  Muntlige ferdigheter
  •  Å kunne lese
  •  Å kunne regne
  • Å kunne skrive

Norsk og samfunnskunnskap

Norsk: Vi har tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og bosatte innvandrere med rett og plikt til dette, jf. Introduksjonsloven kap. 4 § 17. Denne undervisningen foregår på dagtid. For arbeidsinnvandrere og andre som ønsker norskopplæring uten rett og plikt. Undervisninga gis mandag og onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30. Prisen for dette er kr. 30,- pr time.

Samfunnskunnskap: Det gis tilbud i 50 timer samfunnskunnskap for de med rett og plikt til dette.

Prøver: Prøvene gjennomføres i voksenopplæringas lokaler på Bardufoss.

Norskprøve : De som har plikt til avsluttende prøve, får gå opp til skriftlig og muntlig prøve en gang gratis. Dersom man ønsker å ta hele eller deler av prøven igjen, eller er privatist, må man betale prøveavgift. Det er også mulig å ta opp en eller flere deler av norskprøven. For mer informasjon om norskprøven , klikk her

Samfunnskunnskapsprøve: Prøven i samfunnskunnskap blir gjennomført kort tid etter avsluttet 50-timer kurs. De som har plikt til avsluttende prøve, får gå opp til prøven en gang gratis. Dersom man ønsker å ta prøven igjen, må man betale prøveavgift. For mer informasjon om samfunnskunnskapsprøven, klikk her

Realkompetansevurdering

Hvis du mangler dokumentasjon på grunnskolutdanning, eller mener du har kompetanse som tilsvarer gjennomført grunnskole uten at dette kan dokumenteres, kan du be om en realkompetansevurdering. Det betyr at den enkeltes realkompetanse blir vurdert mot læreplanverket i grunnskolen. Dersom realkompetansevurderingen viser at du har kompetanse tilsvarende fullført grunnskole, vil du kunne søke direkte på videregående skole.