Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00.

Vis verden at du bryr deg om å få slutt på vold, overgrep og omsrogssvikt som eldre mennesker utsettes for!  Vern for eldre sine nettsider: http://www.vernforeldre.no/  for å formidle at det er hjelp å få.