Det ble gjort rutinemessig prøvetaking i vannverket etter hendelsen. Analyseresultatene fra denne prøvetakingen viser et lite avvik på parameterne PH (surhetsgrad) og farge.

Prøveresultatene viser verdier for PH og farge som er innenfor kravene i Drikkevannsforskriften.

Målselv kommune har i dag onsdag 7. september gjennomført møter med Mattilsynet, kommuneoverlege, Politi og Statsforvalter.

Konklusjonen er følgende:
Et lite fall i PH og en liten økning i fargetall i forhold til tidligere analyser av vannet medfører ikke helsefare
Det er ikke behov for å iverksette ytterligere tiltak pr. nå. 

Målselv kommune følger rutinemessig opp med ny vannprøve torsdag 8.september. Resultat av prøven vil foreligge innen torsdag ettermiddag.

Saken er fortsatt under politietterforskning. Politiet ber om tips i saken til post.troms@politiet.no eller telefon 02800.  


Henvisning til tidligere nyhetssak: 05.09.22: Innbrudd i Øverbygd vannverk - Målselv kommune (malselv.kommune.no)