Stor snøskredfare i Indre Troms - Faregrad 3

Mye snø de siste dagene har gitt stor snøskredfare for Indre Troms framover. Kommunen anbefaler alle innbyggere til å følge med på snøskredfaren på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Indre%20Troms/

Snøskredvarsel

Skredvurdering:

Etter flere dager med snøbyger og vind finnes det fokksnø- og nysnøflak i innblåste leheng. Dette kan gi store flakskred. Fokksnøen trenger tid på å stabilisere seg, det ventes at fokksnøen fortsatt er ustabil og at den kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Det kan også finnes svakt lag av kantkorn i overgangen mellom mildværsskare og nyere snø. Utbredelsen er noe usikker, men hvis det finnes kan dette være lett å påvirke av skiløper.
Snøskredfaren er satt til faregrad 3 - stor. Det betyr at det kan gå naturlig utløste skred.

Web levert av CustomPublish AS