vanndråpe

Vannavstengning i Øverbygd

Ombygging i vannverkshus fører til at Øverbygd vannverk må stenge vannet for alle abonnenter i Øverbygd/Holt området.

Dette vil skje fra onsdag 05.12.2018 kl. 2100 til torsdag 06.12.2018 kl. 0600

Hvis det er mulig er det lurt å tappe opp forbruksvann (dunk etc.) eller toalett (badekar etc.).

Det blir også sendt ut varsel via SMS.

Kontaktnr. ØVV er 90669224. Ellers vakttelefon 92861911.

 

Mvh.

Øverbygd Vannverk

Vannglass

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann.

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Sametinget tilskuidd

Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

bolig til leie

LEDIG ELDREBOLIG

Ledig eldrebolig for eldre og uføre på Bardufoss

vanndråpe

Vannlekkasje

Det har oppstått en vannlekkasje som strekker seg fra Troms Kraft på Fossmoen og til Fosshøgda. Vannet er borte mens feilretting pågår.

Høring - Vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 50/2018 den 28.08.2018 å legge forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn.

Trafikksikker kommune -godkjenningsmøte

Målselv er den første kommune i Troms med status som Trafikksikker kommune!

I dag, torsdag 30. august, ble det avholdt godkjenningsmøte med Trygg trafikk, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Målselv kommune på kommunehuset.

Logo Trafikksikker kommune

Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!

Torsdag 30. august kl 10.00 blir det avholdt godkjenningsmøte der det kommer representanter fra Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune for å overrekke kommunen det synlige bevis.

Logo Trafikksikker kommune

Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!

I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.

Web levert av CustomPublish AS