Sametinget tilskuidd

Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

bolig til leie

LEDIG ELDREBOLIG

Ledig eldrebolig for eldre og uføre på Bardufoss

vanndråpe

Vannlekkasje

Det har oppstått en vannlekkasje som strekker seg fra Troms Kraft på Fossmoen og til Fosshøgda. Vannet er borte mens feilretting pågår.

Høring - Vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 50/2018 den 28.08.2018 å legge forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn.

Trafikksikker kommune -godkjenningsmøte

Målselv er den første kommune i Troms med status som Trafikksikker kommune!

I dag, torsdag 30. august, ble det avholdt godkjenningsmøte med Trygg trafikk, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Målselv kommune på kommunehuset.

Logo Trafikksikker kommune

Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!

Torsdag 30. august kl 10.00 blir det avholdt godkjenningsmøte der det kommer representanter fra Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune for å overrekke kommunen det synlige bevis.

Logo Trafikksikker kommune

Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!

I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.

Avfallskontainer

Revidert forskrift for renovasjon i Målselv

Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 16. april 2018 å starte opp arbeidet med revisjon av kommunens forskrift for renovasjon, jamfør Forurensingslovens § 30.

Vannglass

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på https://www.mattilsynet.no/.

Web levert av CustomPublish AS