Isfisketur Altevatnet 2019 - forsidebilde

Innbydelse til isfisketur på Altevatn 24. og 25. april

Hver vår arrangerer Bardu kommune og Midt-Troms friluftsråd isfisketur for utviklingshemmede til Altevatnet. Det blir isfiske, hundekjøring, skutertransport, hytteovernatting, trivelig samvær og mange andre gode opplevelser.

One two three - TRADE! Forsidebilde Jente med truger

BLI MED TIL FINLAND i APRIL!

Midt-Troms Museum vil gjerne se at flere ungdom bli involvert i museets videre drift og arbeid. Derfor er MTM blitt med i et pilotprosjekt "1 - 2 - 3 TRADE" sammen med ungdomsorganisasjoner/museer i Sverige, Finland og Russland. Det er dermed mulig for 8 ungdommer fra Midt-Troms å reise til Finland i april. Alle utgifter blir dekket av prosjektet. Søknadsfristen er 15.februar.

 

Utstyrsbank 2

Utstyrsbanken i Målselv kommune er stengt

Målselv kommune har fra 2019 ikke ressurser til å drive utlånsordning for fritids- og idrettsutstyr.

 

Sikkerhetskurs innendørs klatring

Sikker innendørsklatring

Tirsdag 15. januar 2019 fra kl. 19:00–22:00 kan du delta på sikkerhetsseminar/work-shop i sikker innendørsklatring i Istindportalen.
 
Bufdir

Utlysning av midler - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist 10. desember 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.

Høgtun Kulturklynge

Sluttrapport Høgtun Kulturklynge

Viser til møte i kommunestyret den 14.06.17, der sak 52/2017 ble behandlet.

Velkommen, Regine

Velkommen, Regine - Konsertfortelling om Regine Normann

Målselv bibliotek

Tirsdag 20. november kl. 1900

Gratis inngang 

Lett servering

Bardufoss aktivitetsmedisinske senter

Åpning av Bardufoss aktivitetsmedisinske senter

Ordfører Nils Ole Foshaug foretok den offisielle åpningen av Bardufoss aktivitetsmedisinske senter på Bardufosstun mandag 1. oktober.

Senteret vil gi et betydelig løft for idretten, for det samlede miljøet på Rustahøgda og vil kunne gi gode ringvirkninger for hele Midt-Troms.

Senteret tilbyr også enkeltindivider muligheter for å teste egen helse og kondisjon.

Målselv setter pris på

Målselv setter pris på

Et kulturarrangement med lokale aktører til ære for årets prismottakere - Istindportalen, Søndag 4. november 2018 kl.17.00

Årets prismottakere er:

  • Tor Erik Fossli            Kulturprisen
  • Ivar Solberg               Ildsjelprisen
  • Robin Rognmo          Ungdommens inspirasjonspris
  • Isak B. Fossland         Ungdommens kulturpris
Web levert av CustomPublish AS