Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Målselv syke og aldersheim

St.nr. 38/18 Enhetsleder v/PRO Nedre

Vi får ledig en spennende stilling som enhetsleder v/PRO Nedre.  Stillingen lyses nå ut for 2. gang

Målselv helsesenter[1]

St.nr. 40/18 Helsesøster

Vi får ledig stilling som helsesløster v/Målselv helsestasjon

Målselv helsesenter[1]

St.nr. 41/18 Miljøterapeut

Vi får ledig et vikariat som miljøterapeut for barn og unge v/Målselv helsestasjon

olsborg skole

St.nr. 42/18 SFO-leder Olsborg skole

Olsborg skole er en en-parallell barneskole. Vi har ca. 115 elever og et totalt personale på 22 stk.

Bardufoss Ungdomskole

St.nr. 43/18 Lærere v/Bardufoss ungdomsskole

For skoleåret 18/19 blir det ledig 160 % st. som lærere

Fagerlidal skole

St.nr. 44/18 Lærere v/Fagerlidal skole

Vi har ledig 2 stillinger som lærer, en fast og et vikariat

Målselv syke og aldersheim

Sykepleiere/helsefagarbeidere

Er du sykepleier eller helsefagarbeider og kan tenke deg å jobbe hos oss i PRO Nedre?

Web levert av CustomPublish AS